PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : Fantrainerskypig
03-02-12, 13:45:01
เครื่องบิน Fantrainer
จำนวนผู้เข้าชม 8064 คน จากโฮมเพจเดิม
FAN TRAINER


http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=2894&d=1328274779. . 'เครื่องบิน Fan Trainer เป็นเครื่องบินฝึกแบบที่ 18 ของกองทัพอากาศ เป็นเครื่องบินที่ผลิตขึ้นด้วยวัสดุคอมโพสิตส์เกือบทั้งลำ เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2527 เพื่อจัดหาเครื่องบินมาทดแทนเครื่องบินฝึกศิษย์การบิน โครงการ Fan Trainer นอกจากจะต้องเป็นเครื่องบินฝึกแล้ว กองทัพอากาศมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ ประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องบินเองได้ทั้งลำ ทอ.ยังคิดก้าวไกลไปอีกว่า

ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตและขายเครื่องบินรุ่นนี้ให้แก่เพื่อนบ้านในเขตอาเซียน . ... คณะผู้ริเริ่มโครงการจึงมีจุดมุ่งหมาย มีภาระสำคัญ หลายประการผสมผสานกัน Fan Trainer เป็นโครงการหนึ่งที่พวกเราควรได้ชื่นชม แต่ตอนจบของโครงการ กลับนำความสูญเสียให้แก่นักบินกองทัพอากาศหลายชีวิต เครื่องบิน Fan Trainer นอกจากจะเป็นเครื่องบินเพื่อฝึกสอนนักบินให้แก่กองทัพแล้ว ยังได้สร้างบทเรียนอันน่าจดจำมากมายให้แก่ ทอ.
. . . เครื่องบิน Fan Trainer ออกแบบโดยบริษัท Rhein-Flugzeugbau (RFB) จากประเทศเยอรมันนี ให้เป็นเครื่องฝึกบินทางทหาร ได้นำเทคโนโลยีด้านวัสดุคอมโพสิตส์มาใช้เพื่อสร้างลำตัว ปีก และใบพัด โดยที่การผลิตและประกอบจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอากาศ ดังนั้นนอกจากภาระในการผลิตแล้ว กองทัพยังต้องใช้งานเองก่อน มองในอีกมุมหนึ่งเราคล้ายกับเราเป็นหนูทดลอง เพราะเครื่องบิน Fan Trainer เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ปฏิวัติวงการบินหลายด้าน ทั้งทางวัสดุศาสตร์ อากาศพลศาสตร์ และระบบขับเคลื่อน ซึ่งยังไม่เคยมีประเทศใดผลิตและนำเข้าประจำการมาก่อน

ความฝันอันผสมผสาน


.....ไม่เพียงแต่เครื่องบินฝึก Fan Trainer ต้องสามารถเข้ามาทดแทนเครื่องบินฝึกแบบเดิมได้แล้วกองทัพอากาศได้ฝากความหวังอันใหญ่หลวงไว้กับเครื่องบิน Fan Trainer ดังนี้

...1 ต้องสามารถเข้ามาทดแทนเครื่องบินฝึกแบบเดิมถึง 3 แบบที่มีสมรรถนะต่างกัน คือ

เครื่องบิน CT-4A จากนิวซีแลนด์,
SF-260 (Marchetti) จากอิตาลี
และเครื่องบินฝึกไอพ่น T-37 จากสหรัฐฯ

.....2.เป็นความพยายามที่จะสร้างเครื่องบินขึ้นเองให้ได้ทั้งลำ และผลิตขาย

...3.นำเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่คุ้นเคยมาใช้


3.1วัสดุคอมโพสิตส์เพื่อใช้เป็นโครงสร้างลำตัว ปีก และใบพัด
3.2 เทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบDucted Fan
3.3 ระบบสละอากาศยานแบบ Rocket

....... เครื่องบินฝึก Fan Trainer ลำเล็กๆแบกรับภาระสำคัญของกองทัพอากาศไว้หลายด้านหลายประการ ลำพังการเข้ามาทดแทน เครื่องบินฝึกแบบเดิมทั้งสามแบบก็ยากอยู่แล้ว เพราะเครื่องบินทั้งสามแบบเป็นเครื่องบินที่มีประวัติการบินอันยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับกันของนักบินกองทัพอากาศทุกคน ทั้งในด้านความทนทาน การบังคับควบคุม และการซ่อมบำรุง จึงเป็นคำตอบสำคัญสำหรับเครื่องบินพลาสติกลำนี้ที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้

โครงสร้างเครื่องบิน
...... เครื่องบิน Fan Trainer ที่กองทัพอากาศได้สร้างขึ้นมีสองแบบ คือ Fan Trainer 400 (บฝ.18) และ Fan Trainer 600 (บฝ.18ก) โดยได้ดำเนินการสร้างแบบรุ่น 600 ก่อน เพื่อนำเข้าประจำการทดแทนเครื่องบิน SF-260 ที่ใช้สำหรับฝึกศิษย์การบินชั้นมัธยมในส่วนของเครื่องบินใบพัด และมีแผนที่จะนำมาทดแทนเครื่องบินไอพ่น T-37 ในภายหลัง ส่วนรุ่น 400 นำมาแทนเครื่องบิน CT-4A เพื่อฝึกศิษย์การบินชั้นประถม

....... ข้อแตกต่างของเครื่องบินทั้งสองรุ่นคือ รุ่น600 ได้ผลิตขึ้นมาก่อนจำนวน 14 ลำ เครื่องยนต์มีกำลังมากกว่า ลำตัวและปีกผลิตขึ้นจากวัสดุคอมโพสิตส์ทั้งหมด ส่วนรุ่น 400 ผลิตขึ้นภายหลังจำนวนไม่แน่ชัด เครื่องยนต์มีกำลังน้อยกว่า แต่ได้ดัดแปลงให้ใช้ปีกผลิตขึ้นด้วยอะลูมิเนียมแบบดั้งเดิม ตามที่ ทอ.ไทยออกแบบขึ้นเอง ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าปีกคอมโพสิตส์ของเดิม และไม่มีระบบสละอากาศยาน


....... โครงสร้างลำตัวเครื่องบิน Fan Trainer ใช้เพียงโลหะอะลูมิเนียมเป็นแท่งคานยาว รองรับที่พื้นตลอดความยาวลำตัวเท่านั้น ไม่มีโครงกระดูงูเช่นเครื่องบินทั่วไป โครงสร้างลำตัวส่วนใหญ่ผลิตขึ้นจากวัสดุคอมโพสิตส์ เส้นใยแก้ว(ไฟเบอร์กลาส)ซึ่งมีความเบามาก สามารถยกส่วนหน้าให้ลอยพ้นพื้นได้ด้วยคนเพียงเดียว เครื่องบินมีความสมดุลดีมากเพราะติดตั้งเครื่องยนต์และปีกไว้กลางลำตัว ลักษณะภายนอกดูสวยงาม ห้องนักบินสองห้องจัดวางเรียงตามยาวหน้า-หลัง ปีกค่อนไปทางด้านหลังและฝาครอบห้องนักบินโปร่งใสทั้งแผ่น ทำให้มีทัศนะวิสัยการมองเห็นได้อย่างรอบตัว นักบินบางคนเปรียบว่า คล้ายกับนั่งอยู่บนไม้กวาดบินได้ ใบพัด 5 กลีบทำขึ้นจากวัสดุคอมโพสิตส์เช่นกัน ติดตั้งไว้ด้านหลังเครื่องยนต์ ซ่อนอยู่ในท่อ(Duct) เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนเหมือนเครื่องบินไอพ่น ส่วนหางถูกยกขึ้นไป เป็นแบบ T-Tail เพื่อให้พ้นจากกระแสอากาศ และไอเสียร้อน ลักษณะรูปร่างภายนอกกลมกลืนและดูล้ำยุคมากhttp://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=2895&d=1328274779


เครื่องยนต์

http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=2896&d=1328274779


........ เครื่องบิน Fan Trainer ใช้ เครื่องยนต์ Allison 250 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับเครื่องบินNomad ที่ ทอ.คุ้นเคยอยู่ รุ่น Fan trainer 400 ใช้เครื่องยนต์ Allison-250-C-20B ให้แรงขับ 400 แรงม้า รุ่น Fan trainer 600 ใช้เครื่องยนต์ Allison 250-C30 ให้แรงขับ 650 แรงม้า และหากโครงการเครื่องบินฝึกบินสำเร็จได้ด้วยดี อาจมีการนำเครื่องยนต์รุ่นใหญ่กว่าที่ให้แรงขับถึง 1,000 แรงม้ามาใช้ เพื่อภารกิจทางยุทธวิธีต่อไป

..... สิ่งที่กองทัพอากาศไม่คุ้นเคย ไม่ใช่เครื่องยนต์ แต่คือเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่นำใบพัดไปติดตั้งไว้ในท่อ แล้วพ่นแรงขับออกมา พิจารณาทางทฤษฎีแล้วนับเป็นความคิดที่อันยอดเยี่ยม เพราะแรงขับที่เกิดขึ้น เกิดในส่วนที่เป็นจุดศูนย์กลางของลำตัว แรงขับที่ผลักออกไปจึงไม่ทำให้เกิดอาการเซ(“ทอคร์ “ Torque)ไม่ว่าจะเร่งหรือผ่อนกำลังเครื่องยนต์ ผลพลอยได้จากความร้อนของไอเสียบางส่วน ยังทำให้ไม่ต้องห่วงในเรื่องน้ำแข็งจะก่อตัวที่กลีบใบพัดอีกด้วย

............ กองทัพอากาศของเราใช้เวลาไปมาก ในการแก้ปัญหาระบบขับเคลื่อนของเครื่องบินที่มาจากยุโรปลำนี้ ปัญหาแรกเกิดจากเครื่องยนต์ ในชุดใบพัดเทอร์ไบน์ ที่ต้องรับความร้อนสูงจากการใช้งาน (การสตาทร์ และการฝึกTouch & Goบ่อยครั้ง) ทำให้ใบพัดเทอร์ไบน์สึกกร่อนก่อนอายุอันควร เครื่องยนต์จึงมีกำลังต่ำลง (Low Power)

......... จุดวิกฤตอีกประการหนึ่งเกิดขึ้น เพราะมีน้ำมันหล่อลื่นบางส่วนรั่วซึมออกจากระบบปรับมุมใบพัด เนื่องจากซีลยางชำรุดขณะประกอบ เป็นเหตุให้แรงดันน้ำมันไม่เพียงพอที่จะไปปรับมุมใบพัด ส่งผลให้ใบพัดไม่สามารถสร้างแรงขับได้ตามที่ออกแบบไว้(Power loss)


http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=2897&d=1328274779


ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องบิน Fan Trainer มิใช่มาจากวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ในการสร้างลำตัว แต่ลำตัวของมันกลับได้พิสูจน์หลายครั้งว่ามีความแข็งแรงเพียงพอ จากอุบัติเหตุการลงสนามแบบไม่กางฐานล้อ จากเหตุเครื่องยนต์ดับ ต้องร่อนลงกลางทุ่งนา เหตุการณ์ทั้งสองครูและศิษย์การบินปลอดภัย เครื่องบินนำกลับมาซ่อมแซมได้ อาจกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่า กองทัพอากาศของเราได้มองเห็นประโยชน์ในการนำวัสดุคอมโพสิตส์มาสร้างเครื่องบินทั้งลำ ได้ก่อนประเทศอื่นๆ


การบังคับควบคุม

........... นักบินทอ.ตั้งชื่อเรียกมันว่า “Fan Jet” ตามคุณลักษณะของระบบขับเคลื่อน นักบินขับไล่บางคนมองมันด้วยหางตา พร้อมแอบค่อนขอดว่า มันเป็น “ไอพ่นเทียม” เสียงเหมือนเรือหางยาว แต่หากใครได้บินมัน แล้วจะต้องรู้สึกรักมันและชื่นชอบในการบังคับควบคุมเครื่องบินพลาสติกลำนี้ ที่นั่งนักบินแบ่งเป็นสองส่วนแยกออกจากกัน ที่นั่งด้านหน้าเป็นของศิษย์การบิน และด้านหลังเป็นของครูการบิน(แต่สามารถสลับที่นั่งกันได้ ในการฝึกบางลักษณะ) แผงหน้าปัดและแผงควบคุมทั้งสองออกแบบไว้เกือบจะเหมือนกัน มีคันบังคับแบบ Stick วางไว้ตรงกลางอยู่ระหว่างขาของเก้าอี้นั่ง ตำแหน่งใกล้กันยังมีห่วงดึงของระบบสละอากาศ คันเร่งเครื่องยนต์แบบแท่งเดียววางไว้ทางด้านซ้ายใช้การจับแบบคว่ำมือ เพื่อให้นิ้วหัวแม่มือซ้ายสามารถใช้ปุ่มควบคุม Speed Brakeได้ เครื่องบิน Fan Trainerไม่จำเป็นต้องมีคันปรับมุมใบพัด คอนโซลฝั่งขวาเป็นแผงวิทยุและเครื่องช่วยเดินอากาศ เก้าอี้นั่งนักบินและแป้นบังคับRudder ปรับด้วยไฟฟ้า เมื่อเข้าไปนั่งในห้องนักบินแล้วสามารถมองเห็นภายนอกได้อย่างปลอดโปร่งแทบไม่มีจุดอับในการมองเห็น กองทัพอากาศใช้เครื่องบิน Fan Trainer ในการฝึกบินทุกขั้นตอน รวมทั้งการฝึกขึ้น-ลง การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน การบินหมู่ การบินเดินทาง และการบินผาดแผลง ซึ่งนักบินและครูการบินที่เคยบินเครื่องไอพ่นมาก่อนต่างยอมรับในสมรรถนะของเครื่องบินรุ่นนี้

เครื่องบิน Fan Trainer เคยถูกจัดให้ แสดงการบินผาดแผลงเดี่ยวต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จทอดพระเนตรการใช้กำลังทางอากาศ ที่สนามใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลในปี พ.ศ. 2531


ภาพ clip Fantrainer คลิก

http://www.youtube.com/watch?v=KkFZsz260cI (http://www.youtube.com/watch?v=KkFZsz260cI)

แผงหน้าปัดนักบินที่นั่งหน้า

http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=2898&d=1328274779

แผงหน้าปัดนักบินที่นั่งหลัง


http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=2899&d=1328274824ลักษณะพึ่งประสงค์ที่เหมาะสำหรับการฝึกบิน


เครื่องยนต์
1 มีแรงขับออกไปทางด้านหลังเหมือนเครื่องยนต์ไอพ่น มีแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าเครื่องยนต์ลูกสูบ
2 มีระบบป้องกันการชำรุดของเครื่องยนต์(Over Speed)
3 เครื่องยนต์ซ่อมบำรุงง่าย
4 คันเร่งเครื่องยนต์เป็นแบบอันเดียว (เครื่องบินฝึกแบบเครื่องยนต์ลูกสูบมี 3 คัน)
5 ใบพัดอยู่ในลำตัว ทำให้ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่การควบคุม
1 มีทัศนะวิสัยการมองเห็นที่ดี
2 มีลักษณะของการเร่งและลดความเร็วเช่นเดียวกับเครื่องยนต์ไอพ่น
3 แพนหางระดับจะไม่ได้รับแรงบิดที่เกิดจากกระแสใบพัด
4 มีพื้นที่ของ Rudder มาก และได้รับกระแสอากาศจากใบพัดบางส่วนทำให้ขึ้น-ลงสนามได้ในขณะที่มีลมขวางสนามถึง 30 น็อต
5 พื้นผิวของลำตัวและปีกราบเรียบ เนื่องจากไม่มีรอยเชื่อมต่อของหมุดยึด ทำให้เครื่องบินสามารถทนต่อความเร็วสูงสุดได้มากขึ้น
6 ตำแหน่งที่นั่งนักบินอยู่หน้าจุดศูนย์ถ่วงทำให้มีความสมดุลย์ในภาวะการบินท่าทางต่างๆได้ดี
7 มีระบบสละอากาศยาน และมีระบบAir Brakeระบบสละอากาศยานแบบพิสดาร(Ranger Escape System)
............ เครื่องบิน Fan Trainer ได้รับการติดตั้งระบบสละอากาศยานแบบที่แตกต่างไปจากที่เคยใช้กันอย่างมั่นใจมาก่อน เป็นระบบที่ไม่เคยมีใช้ในเครื่องบินแบบใดในโลกมาก่อน ระบบการทำงานของมันได้สร้างความสงสัยให้เกิดขึ้นในหมู่นักบินไม่น้อย ระบบนี้ทำงานโดย การใช้จรวดขนาดเล็กติดตั้งไว้ด้านหลังเก้าอี้นั่งนักบิน เมื่อนักบินดึงห่วง(Handle)ที่อยู่ระหว่างขา จรวดจะจุดตัวและพุ่งทะลุฝาครอบออกไป ทำให้ฝาครอบแตกออก ส่วนท้ายของจรวดจะผูกเชือกติดเอาไว้ อีกปลายหนึ่งของเชือกผูกเกี่ยวไว้กับห่วง(Hook)สายรัดบ่าของชุดร่มที่ติดกับตัวนักบิน จรวดและเชือกจะดึงนักบินออกจากห้องนักบิน โดยที่เก้าอี้มิได้หลุดออกมาด้วย (จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นเก้าอี้ดีด) นักบินจะหลุดออกจากเครื่องบินคล้ายกับถูกหิ้วออกไป จากนั้นนักบินต้องกระตุกห่วงที่หน้าอก ร่มจึงจะกางออก และเพื่อป้องกันการชนกัน จรวดดึงตัวนักบินได้ติดตั้งทำมุมเยื้องกันเล็กน้อย เพื่อให้พุ่งออกไปในทิศทางต่างกัน ก่อนขึ้นบินนักบินจะสวมร่มไว้ด้านหลัง เมื่อนั่งเข้าที่แล้วต้องเกี่ยวขอฮุค(Hook)ไว้กับจรวด โดยต้องตรวจดูให้แน่ใจว่า ร่มที่ใช้จะไม่สลับกันระหว่างที่นั่งหน้าและที่นั่งหลัง นับว่าเป็นระบบสละอากาศยานที่สร้างความกังขาให้แก่นักบินไม่น้อย แต่ตลอดอายุการเข้าประจำการของเครื่องบิน Fan Trainer ยังไม่มีนักบินคนใดได้เคยใช้ระบบนี้ แต่หากจะติดตั้งเก้าอี้ดีดแบบเดียวกับเครื่องบินขับไล่ อาจทำให้ราคาเครื่องบินแพงขึ้นอีกนับสิบล้านบาท
............... เครื่องบินฝึกทุกแบบที่นำเข้าประจำการในทอ.แต่ละแบบสามารถใช้งานอยู่ได้นานกว่ายี่สิบปี เครื่องบิน Fan Trainer เข้าประจำการในช่วงสองปีแรกมีปัญหาบ้างเพียงเล็กน้อย แต่ลางร้ายเกิดขึ้นหลังจากที่เข้าประจำการที่โรงเรียนการบินกำแพงแสนได้เพียงสามปี เมื่อกลุ่มผู้ริเริ่มโครงการต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ประจำที่สูงขึ้น เครื่องบิน Fan Trainer ประสบอุบัติเหตุตกลงที่ จ.กาญจนบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ครูและศิษย์การบินทั้งสองเสียชีวิต ไม่นานหลังจากนั้นในปี 2536 เป็นคราวของเครื่องบิน Fan Trainer 400 ตกใกล้กับสนามบินกำแพงแสน ครั้งนี้กองทัพอากาศได้สูญเสียนักบินทดสอบมือดีไปอีกสองคน


การเปลี่ยนแปลงภารกิจ

.................. ความไม่มั่นใจในความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับศิษย์การบินคนต่อไป ทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพ นำเครื่องบิน Fan Trainer ไปใช้ในการฝึกนักบินที่มีประสบการณ์เพื่อเป็นครูการบิน แล้วย้ายไปเครื่องบิน Fan Trainer ทั้งหมดไปประจำการที่ ฐานทัพอากาศตาคลี กองบิน 4 เครื่องบิน Fan Trainer ตกเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งทันที เมื่อประสบอุบัติเหตุตกลงที่ จ.อุทัยธานี ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2537 นักบินทั้งสองเสียชีวิตพร้อมกันทั้งคู่อีก และคงเป็นครั้งสุดท้ายที่เครื่องบิน Fan Trainer ของไทยได้มีโอกาสขึ้นบิน เครื่องบิน Fan Trainer มีโอกาสได้รับใช้กองทัพอากาศได้เพียง 6 ปี(พ.ศ.2531-2537) ฝึกศิษย์การบินได้เพียง 241 คน หลังจากนั้นเครื่องบิน Fan Trainer และความคาดหวังของกองทัพอากาศ ได้จางหายไปจากความสนใจของฝ่ายต่างๆhttp://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=2900&d=1328274824
ภาพจาก http://www.thai-aviation.net/Photos_Air_Force_F7.html (http://www.thai-aviation.net/Photos_Air_Force_F7.html)

............. ปัจจุบันเครื่องบิน Fan Trainer ทั้งสองแบบ สองลำจอดตั้งแสดงเคียงคู่กันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศในสภาพบอบช้ำและอิดโรย อีกกว่ายี่สิบลำที่เหลืออยู่จอดอยู่ในโรงเก็บร้างในสภาพที่หมดคุณค่าทางยุทธการ หมดคุณค่าทางจิตใจ เกินกว่าที่จะนำมาคืนสภาพได้อีก สิ่งยังพอยืนยันได้ว่ากองทัพอากาศได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้คือ โรงเรียนนายเรืออากาศได้จัดตั้งภาควิชาวัสดุศาสตร์ขึ้นมา หลังจากที่กองทัพอากาศได้หยุดใช้งานเครื่องบิน Fan Trainer ไปแล้ว

................. และแม้ว่ากองทัพอากาศได้หยุดใช้งานเครื่องบิน Fan Trainer ไปแล้ว แต่บริษัทผู้สร้างยังคงได้พัฒนามันต่อไป
การพัฒนาโครงสร้างเครื่องบิน Fan Trainer ยังสามารถกระทำได้ต่อไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยการใช้เส้นใยอาระมิด (เคฟล่าร์ :ที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูงมาก )มาแทนเส้นใยไฟเบอร์แก้ว ซึ่งจะทำให้เครื่องบิน Fan Trainer มีน้ำหนักเบาขึ้น แข็งแรงมากขึ้น สมรรถนะสูงขึ้น (เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง “วัสดุเสริมแรงใช้ในการสร้างเครื่องบินแฟนเทรนเนอร์” น.ต. สมศักดิ์ นะวิโรจน์ รร.สธ.ทอ. ร.33/90 กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร) สามารถนำไปใช้งานทางยุทธวิธีได้หลากหลายภารกิจ เพราะคุณสมบัติหนึ่งของเคฟล่าร์ คือการกันกระสุน และการสะท้อนเรด้าร์ที่ต่ำ
Fan Trainer ได้ขึ้นบินสาธิตในงานแสดงการบินต่างๆในยุโรปอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

เว็บไซด์อื่นๆเกี่ยวกับเครื่องบิน Fan Trainerhttp://www.fantrainer.de/index.html (http://www.fantrainer.de/index.html)
http://home.tiscali.nl/~wvr/ (http://home.tiscali.nl/~wvr/)
http://www.luftfahrtmuseum.com/htmi/itf/rfbft.htm (http://www.luftfahrtmuseum.com/htmi/itf/rfbft.htm)
http://www.thai-aviation.net/Photos_Air_Force_F7.html (http://www.thai-aviation.net/Photos_Air_Force_F7.html)

http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=2901&d=1328274824........................ เครื่องบิน Fan Trainer เป็นเครื่องบินที่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี ตามเทคโนโลยีอันก้าวหน้าในสมัยนั้น แต่เมื่อได้ถูกนำมาผลิตและใช้งานในบ้านเรา ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศ ระบบการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการดัดแปลงที่ต่างออกไปจากต้นแบบ ทำให้เครื่องบิน Fan Trainer ไม่สามารถตอบสนองภารกิจที่กำหนดไว้ได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะได้เปลี่ยนลักษณะการใช้งานแล้วก็ตาม ปัญหาเพียงเล็กน้อยของเครื่องบิน Fan Trainer ได้สร้างความสูญเสียให้แก่กองทัพ จนในที่สุดต้องระงับการใช้งานไปเพื่อความปลอดภัย........... ความหวังอันประสมประสานกันหลายด้าน ที่กองทัพอากาศฝากไว้กับเครื่องบินคอมโพสิตส์ลำนี้ต้องพังทลายลงเกือบทั้งหมด ในเวลาอันสั้น สาเหตุมิใช่เพราะวัสดุสารผสมที่ใช้ในการสร้างแต่คือ ความมุ่งหวังหลายประการเกินไป ที่ฝากไว้กับเครื่องบินพลาสติกเล็กๆลำนี้.................... บทความนี้มีความมุ่งหมายในเชิงวิชาการที่จะเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวัสดุคอมโพสิตส์ที่เกิดขึ้นโดยความพยายามของคนไทย มิได้มีเจตนาที่จะนำความบกพร่องของหน่วยงานมาสู่สาธารณะ เอกสารและข้อความที่นำมาอ้างอิงไม่ได้จัดอยู่ในชั้นความลับของหน่วยงานใด และขอนำความเคารพและเชิดชูต่อ

1 นาวาอากาศเอกสรร น้ำฟ้า
2 นาวาอากาศตรีพรพล เบญจกุล
3 นาวาอากาศตรีระพิน ขำเจริญ
4 นาวาอากาศตรีธนู นฤภัย
5 ร้อยโทอำนาจ ระวังการณ์
6 เรืออากาศเอกชาญวุฒิ กัชปานันท์
(ยศขณะที่เสียชีวิต)
ผู้เสียสละและอุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติ อย่างสมเกียรติ

skypig
01-04-12, 20:21:49
ตัวถังไฟเบอร์ของ Fantrainer ที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.

skypig
24-04-13, 10:11:32
ได้ภาพ Fantrainer FT-600 จาก facebook aircadet 31th


http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=5191&d=1366773080

skypig
24-04-13, 10:20:36
http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=5192&d=1366773081

skypig
22-07-13, 19:24:02
http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=5393&d=1374495785สิ่งที่ยังคง หลงเหลืออยู่จาก Fantrainer

ศิษย์การบินแฟนเทรนเนออร์ รุ่นที่4

skypig
22-07-13, 19:26:21
Fanjet team
http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=5394&d=1374495967

★โต้ ชาวร็อค★
23-07-13, 09:07:33
Nice RTAF Patches sir

skypig
23-07-13, 11:06:24
พี่เป็นคนหนึ่งตอนช่วยกันออกแบบ โดยใช้สัญลักษณ์รูป 6 เหลี่ยม ของเครื่อ่งช่วยเดินอากาศแบบ Tacan เป็นแบล็คกรานด์

http://en.wikipedia.org/wiki/Tactical_air_navigation_system

★โต้ ชาวร็อค★
23-07-13, 15:01:29
แจร่มเลยครับพี่หมู แพททรงนี้ไม่เคยเห็นเลยครับ

:Emo_korea_111.gif::Emo_korea_111.gif:

skypig
28-08-13, 07:46:21
ขอเก็บรักษารูปถ่ายของ Fantrainer ไว้ในกระทู้นี้


http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=5550&d=1377520366

skypig
24-12-13, 18:43:06
เหมือนกลับมาเจอเพื่อนเก่า
ตอนที่ผมเริ่มฝึกบินใหม่ๆ หลังจากจบการฝึกขั้นประถม ผ่านมาบินมัธยม ได้บินกับเครื่องบิน แฟนเทรนเนอร์ ครั้งแรก ชั่วโมงบินน่าจะยังไม่เกิน200 ชม.
เวลาผ่านมากว่า 25 ปี ผมมีชั่วโมงบินรวมกว่า 10000 ชม. ได้กลับมาพบกับเครื่องบินแฟนเทรนเนอร์ ลำที่เคยบิน จอดนิ่งสงบอยู่หน้าร้านกาแฟสายเชียงใหม่-สันทราย
เมื่อได้เห็นมัน อดใจไม่ได้ที่จะเข้าไปลูบคลำ สัมผัสมันให้ได้ เหมือนเจอเพื่อนเก่า

http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=5847&d=1387893576

http://www.thaic-130.net/forums/attachment.php?attachmentid=5848&d=1387893580

ลองเปรียบเทียบภาพนี้กับภาพแรก ซึ่งถ่ายเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว


ขอบคุณน้องโต้โต

★โต้ ชาวร็อค★
24-12-13, 21:01:20
ยินดีครับพี่หมู ^^

skypig
16-10-14, 10:38:11
ภาพประวัติศาสตร์ ถ่ายโดย นาวาอากาศเอก คมกริช นันทวิสุทธิ์

★โต้ ชาวร็อค★
16-10-14, 11:43:08
หาชมยาก ขอบพระคุณครับพี่หมู

skypig
23-09-16, 09:57:35
รวม จุดจบ Fantrainer หลังจากปลดประจำการ

skypig
23-09-16, 10:00:33
อดีตของ Fantrainer ถ่ายโดย น.อ.คมกริช นันทวิสุทธิ์