• ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยซีร้อยสามสิบครับ, หากท่านพบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  หรือต้องการเสนอแนะประการใดสามารถโพสแจ้งได้ที่ ฟอรั่ม: Contact us/help info ,ขอบคุณครับ.
  แจ้งข่าวสารการอับเดทฟอรั่ม Thaic-130


  Live support: SKYPIG / Lt.Col.Tirapong Kongsomrit, e-mail: kongsomrit@yahoo.com
  กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
  Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Makes the wrapped text bold, italic, underlined, or struck-through.
  ตัวอย่าง:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  การแสดงผล:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Changes the color, font, or size of the wrapped text.
  ตัวอย่าง:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  การแสดงผล:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Creates a link using the wrapped text as the target.
  ตัวอย่าง:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  การแสดงผล:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.
  ตัวอย่าง:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  การแสดงผล:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.
  ตัวอย่าง:
  [USER=1]ชื่อสมาชิก[/USER]
  การแสดงผล:
 • [IMG] - Image

  Display an image, using the wrapped text as the URL.
  ตัวอย่าง:
  [IMG]https://www.thaic-130.net/forums/data/logo.png[/IMG]
  การแสดงผล:
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Embeds media from approved sites into your message. It is recommended that you use the media button in the editor tool bar.
  อนุมัติเวบไซต์: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram (Legacy), Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  ตัวอย่าง:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  การแสดงผล:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.
  ตัวอย่าง:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  การแสดงผล:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - ตำแหน่งข้อความ

  Changes the alignment of the wrapped text.
  ตัวอย่าง:
  [LEFT]จัดซ้าย[/LEFT]
  [CENTER]จัดตรงกลาง[/CENTER]
  [RIGHT]จัดขวา[/RIGHT]
  การแสดงผล:
  จัดซ้าย​
  จัดตรงกลาง​
  จัดขวา​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Displays text that has been quoted from another source. You may also attribute the name of the source.
  ตัวอย่าง:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  การแสดงผล:
  Quoted text
  A person โพสต์ว่า:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  ตัวอย่าง:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  การแสดงผล:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  ตัวอย่าง:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  การแสดงผล:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Displays text in one of several programming languages, highlighting the syntax where possible.
  ตัวอย่าง:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  การแสดงผล:
  Code:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  ตัวอย่าง:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  การแสดงผล:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  ตัวอย่าง:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  การแสดงผล:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  ตัวอย่าง:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  การแสดงผล:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [HEADING=level] - Headings levels 1 to 3

  Marks text as a structured heading to facilitate machine readability.
  ตัวอย่าง:
  [HEADING=1]Major heading[/HEADING]
  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  [HEADING=2]Minor heading[/HEADING]
  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  [HEADING=3]Subheading[/HEADING]
  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
  การแสดงผล:

  Major heading​

  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  Minor heading​

  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  Subheading​

  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  ตัวอย่าง:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  การแสดงผล:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  ตัวอย่าง:
  รูปขนาดย่อ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  ขนาดเต็ม: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  การแสดงผล:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [CLUB] - For club members

  Information inside the code is displayed only to members of the club.
  ตัวอย่าง:
  [CLUB]Hello World![/CLUB] - Hidden text for club members
  การแสดงผล:
  - Hidden text for club members
 • [DAYS=option] - Number of days

  Number of days from the date of registration on the forum, which the user needs to be able to view
  ตัวอย่าง:
  [DAYS=5]Hello World![/DAYS] - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
  การแสดงผล:
  - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
 • [GROUPS=option] - For user groups

  The tag hides content from people who are not members of X,Y,Z usergroups.
  ตัวอย่าง:
  [GROUPS=2]Hello World![/GROUPS] - Displayed only for group members with ID 2.
  การแสดงผล:
  Content of this hidden block can only be seen by members of: Registered
  - Displayed only for group members with ID 2.
 • [HIDE] - For register only

  Hidden text: For register users only
  ตัวอย่าง:
  [HIDE]Hello World![/HIDE] - only registered users see the hidden text
  การแสดงผล:
  View hidden content is available for registered users!
  - only registered users see the hidden text
 • [POSTS=option] - Number of posts

  Number of posts on the forum, which the user needs to be able to view
  ตัวอย่าง:
  [POSTS=5]Hello World![/POSTS] - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
  การแสดงผล:
  - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
 • [REACTS=option] - By the reacts

  Hidden text for which you need to select a specific reaction
  ตัวอย่าง:
  [REACTS=1]Hello World![/REACTS] - displayed for those who clicked the 'Like' reaction.
  การแสดงผล:
  - displayed for those who clicked the 'Like' reaction.
 • [REPLY] - Answers the thread

  Hidden text until the user answers the thread.
  ตัวอย่าง:
  [REPLY]Hello World![/REPLY] - Displayed to users when they reply to the thread.
  การแสดงผล:
  - Displayed to users when they reply to the thread.
 • [REPLYTHANKS] - Answer or click Like

  Hidden text until the user responds to the thread or clicks Like on this message.
  ตัวอย่าง:
  [REPLYTHANKS]Hello World![/REPLYTHANKS] - It is displayed to users when they reply to the thread or click "I like".
  การแสดงผล:
  - It is displayed to users when they reply to the thread or click "I like".
 • [THANKS] - Click "Like"

  This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  ตัวอย่าง:
  [THANKS]Hello World![/THANKS] - This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  การแสดงผล:
  - This tag hides the text until the user clicks the <b>Like button</b> in the message.
Flag Counter

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

เกี่ยวกับเรา

 • เว็บไซต์ "www.thaiC-130.net" จัดทำขึ้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2551
  ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ยังจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง หากท่านสนใจที่จะร่วมสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้น กรุณาติดต่อมายังผู้จัดทำ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณ

พลอากาศเอก อมฤต จารยะพันธ์
พลอากาศโท ปรีชาพล ผุสสราค์มาลัย
กัปตันสุทิพย์ สิริสรรพ (การบินไทย)
กัปตันยุทธการ ปุรินทราภิบาล (ไทยแอร์เอเชีย)
กัปตันราชันย์ สุดหล้า (ไทยแอร์เอเชีย)
นาวาอากาศโทสุรินทร์ คอทอง
นาวาอากาศตรีขวัญ สุภรสุข
คุณพงษ์ พินิจ นสพ.ไทยรัฐ

ติดต่อเราContact Me
Lt.Col.Tirapong Kongsomrit
kongsomrit@yahoo.com
www.thaic-130.net