ได้รับข้อความส่งต่อ จากบน เน็ท มากมาย อ่านไม่หวาดไม่ไหว บางข้อความก็ถูกใจ
บ้างก็สงสัย
ไม่คิดจะส่งต่อให้ใคร ยกเว้นขัอความต่อจากนี้

บทความนี้มาจาก web จีน ที่ได้แชร์มาจากเพื่อน มีความหมายดีมาก

ในฐานะ นักบิน จึงเชื่อเช่นกันว่า

ฟ้ามีความสูงของฟ้า ผืนดินมีความลึกหนาของมัน
ไม่ต้องไปเทียบ เหมือนคน
แต่ละคนก็มีข้อดีของตัวเอง
ลมมีอิสระของลม
เมฆมีความอ่อนโยนของเมฆ
ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบกัน

คนก็มีบุคคลิกของตัวเอง
สิ่งที่เห็นว่าสนุกก็ไปตามหา
สิ่งที่เห็นว่าคุ้มค่าก็ไปเฝ้ารอ
สิ่งที่เห็นว่าเป็นความสุขก็ควรหวงแหนไว้
ปฏิบัติตามจิตได้ ก็ไม่เสียใจในชาตินี้....

1. 2. 3. 4. 5 และ 6

ชีวิตคนมี 1 หนทาง ทางเดินของตัวเอง


แต่มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง
2.1 สุขภาพกาย 2.2 สุขภาพจิต

มีเพื่อน3 ประเภท
3.1 ให้หยิบยืม, 3.2ร่วมงานมงคล,3.3 ร่วมงานโศกเศร้า

ชีวิตคนมี 4 ทุกข์
4.1มองไม่ทะลุ
4.2สละไม่ลง
4.3แพ้ไม่เป็น
4.4 ปล่อยวางไม่ได้

คนเรามี 5 คำพูด
5.1ยิ่งลำบากยิ่งต้องสู้
5.2ยิ่งดียิ่งถ่อมตน
5.3 ยิ่งแย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น
5.4 ยิ่งมียิ่งประหยัด
5.5 ยิ่งหนาวเหน็บยิ่งมีน้ำมิตร

และ 6

คนมีทรัพย์สมบัติอยู่ 6 สิ่ง
ร่างกาย. ความรู้. ความฝัน. ทัศนคติ. ความเชื่อมั่น. ความกล้าหาญ

วันนี้เป็นวันเพื่อนแห่งโลก. ส่งให้เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ คิดถึงใคร. ส่งให้คนนั้น!