PMDG 737 พอบินเสร็จจะออกมาหน้าหลก พอกด End flight เกมหลุดเลย

ผู้รู้ช่วยบอกทีเกิดจากสาเหตุอะไร WIN 10 นะครับ เกี่ยวกับวินโด้ไหม